Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp
Chuyên viên Ads Tiktok

Fulltime

1

Đang cập nhật Đang cập nhật
Quản Lý Livestream

Fulltime

1

Đang cập nhật Đang cập nhật
Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Fulltime

1

Đang cập nhật Đang cập nhật
Môi trường làm việc
Liên tục Nâng chuẩn, học tập và đổi mới không ngừng
Liên tục Nâng chuẩn, học tập và đổi mới không ngừng
TÌM HIỂU THÊM
Nơi làm việc lý tưởng của nhân sự tài năng
Nơi làm việc lý tưởng của nhân sự tài năng
TÌM HIỂU THÊM
Chú trọng trải nghiệm nhân sự, khu vực cà phê cực chill
Chú trọng trải nghiệm nhân sự, khu vực cà phê cực chill
TÌM HIỂU THÊM