Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp
Chuyên Viên Kiểm Soát & Phát Triển Sàn Thương Mại Điện Tử (ECOM)

Fulltime

1

Đang cập nhật Đang cập nhật
Chuyên Viên Sáng Tạo Bao Bì - Mẫu Mã

Fulltime

1

Đang cập nhật Đang cập nhật
CHUYÊN VIÊN R&D (MẢNG TPCN)

Fulltime

1

Đang cập nhật Đang cập nhật
PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER - TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Fulltime

1

Đang cập nhật Đang cập nhật
Môi trường làm việc
Liên tục Nâng chuẩn, học tập và đổi mới không ngừng
Liên tục Nâng chuẩn, học tập và đổi mới không ngừng
TÌM HIỂU THÊM
Nơi làm việc lý tưởng của nhân sự tài năng
Nơi làm việc lý tưởng của nhân sự tài năng
TÌM HIỂU THÊM
Chú trọng trải nghiệm nhân sự, khu vực cà phê cực chill
Chú trọng trải nghiệm nhân sự, khu vực cà phê cực chill
TÌM HIỂU THÊM