Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ (HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI)

#Fulltime

#01

#17.000.000-20.000.000VNĐ #30/12/2023
SOCIAL CONTENT

#Fulltime

#01

#10.000.000-13.000.000VNĐ #30/12/2023
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI

#Fulltime

#01

#22.000.000-30.000.000VNĐ #30/1/2024
CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG - BAO BÌ

#Fulltime

#01

#17.000.000-20.000.000VNĐ #30/12/2023
Môi trường làm việc
Liên tục Nâng chuẩn, học tập và đổi mới không ngừng
Liên tục Nâng chuẩn, học tập và đổi mới không ngừng
TÌM HIỂU THÊM
Nơi làm việc lý tưởng của nhân sự tài năng
Nơi làm việc lý tưởng của nhân sự tài năng
TÌM HIỂU THÊM
Chú trọng trải nghiệm nhân sự, khu vực cà phê cực chill
Chú trọng trải nghiệm nhân sự, khu vực cà phê cực chill
TÌM HIỂU THÊM