Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

#Parttime

1

#8.000.000-10.000.000VNĐ #30/12/2023
CHUYÊN VIÊN ĐẶT HÀNG - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

#Fulltime

#01

#17.000.000-20.000.000VNĐ #30/12/2023
KẾ TOÁN SẢN XUẤT

#Fulltime

#01

#14.000.000-17.000.000VNĐ #30/12/2023
CHUYÊN VIÊN PRODUCT OWNER

#Fulltime

#01

#25.000.000-30.000.000VNĐ #30/12/2023
Môi trường làm việc
Liên tục Nâng chuẩn, học tập và đổi mới không ngừng
Liên tục Nâng chuẩn, học tập và đổi mới không ngừng
TÌM HIỂU THÊM
Nơi làm việc lý tưởng của nhân sự tài năng
Nơi làm việc lý tưởng của nhân sự tài năng
TÌM HIỂU THÊM
Chú trọng trải nghiệm nhân sự, khu vực cà phê cực chill
Chú trọng trải nghiệm nhân sự, khu vực cà phê cực chill
TÌM HIỂU THÊM