Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp
SUPPORT LIVESTREAM

#Parttime

#01

Đang cập nhật #30/12/2023
GRAPHIC DESIGNER

#Fulltime

#02

#15.000.000-17.000.000VNĐ #30/12/2023
NHÂN VIÊN MEDIA

#Fulltime

#01

#8.000.000-10.000.000VNĐ #30/12/2023
NHÂN VIÊN KINH DOANH (KÊNH ĐẠI LÝ SÀN TMĐT)

#Fulltime

#02

#15.000.000-20.000.000VNĐ #30/12/2023
Môi trường làm việc
Liên tục Nâng chuẩn, học tập và đổi mới không ngừng
Liên tục Nâng chuẩn, học tập và đổi mới không ngừng
TÌM HIỂU THÊM
Nơi làm việc lý tưởng của nhân sự tài năng
Nơi làm việc lý tưởng của nhân sự tài năng
TÌM HIỂU THÊM
Chú trọng trải nghiệm nhân sự, khu vực cà phê cực chill
Chú trọng trải nghiệm nhân sự, khu vực cà phê cực chill
TÌM HIỂU THÊM